Gebruiksvoorwaarden Friends For Live 

 

Contact 

 

Friends For Live 

Schijnpoortweg 119 

2170 Merksem 

 

Antwerps Sportpaleis nv 

Friends For Live

Schijnpoortweg 119

2170 Merksem

BTW BE0461.051.688 

 

E-mail. info@beatvenues.be 

Tel. +32 3 400 40 40 

 

 

Friends For Live Trial  

 

Antwerps Sportpaleis nv (hierna be•at) start weldra met de uitrol van haar premium loyaltyprogramma, Friends For Live. Tijdens de zomer van 2022 wordt dit ledenprogramma een eerste keer getest in de Proximus Pop-Up Arena. Volgende voorwaarden gelden bij deelname aan de Friends For Live Trial: 

 

Duurtijd 

 1. De Friends For Live Trial loopt van 8 juni 2022 tot en met 31 augustus  

 

Deelname 

 1. Deelname is vrijwillig en staat open voor iedereen met minstens één geldige reservatie in de Proximus Pop-Up arena gedurende het zomerseizoen van 2022. Om deel te nemen is een geldig reserveringsnummer voor een evenement in de Proximus Pop-Up Arena vereist. 
 2. Elke reservatie voor een evenement in de Proximus Pop-Up Arena in 2022 op naam van de klant geeft recht op maximaal één proeflidmaatschap van de Friends For Live Trial. Dit geldt op alle evenementen in de Proximus Pop-Up Arena gedurende 2022 behalve The Australian Pink Floyd Show, All That You Feel 2022 World Tour. Reservaties zijn niet overdraagbaar om een deelname aan de Friends For Live trial te verkrijgen.
 3. Er is bij inschrijving een maximumcapaciteit van 100 leden per evenement. Wanneer deze limiet bereikt is, zullen geen inschrijvingen met reservaties voor dat specifieke evenement meer worden toegelaten. Het blijft echter mogelijk om als ingeschreven lid op evenementen, anders dan waarvoor men zich inschreef, voordelen te krijgen,  uitgezonderd The Australian Pink Floyd Show, All That You Feel 2022 World Tour. Het blijft dus ook steeds mogelijk om als ingeschreven lid, tickets voor andere evenementen met voordelen bij te kopen.

 

Lidkaart

Toegang tot voordelen in de Proximus Pop-Up Arena 
 1. Elke deelnemer van de Friends For Live Trial krijgt een persoonlijke lidkaart. Deze lidkaart bevat de voornaam, familienaam en lidmaatschapsnummer van de deelnemer.
 2. De Trial lidkaart geeft in geen geval recht op voordelen in andere zalen van be•at. De lidkaart kan niet gebruikt worden als betaalmiddel in andere zalen van be•at. 
 3. Voor toegang tot de Proximus Pop-Up Arena is steeds een geldig toegangsticket vereist. De lidkaart vervangt in geen geval een geldig toegangsticket. 

 

Cashless betalen in de Proximus Pop-Up Arena 
 1. De Friends For Live Trial lidkaart kan als contactloos betaalmiddel worden gebruikt aan alle bars en foodverkooppunten van de Proximus Pop-Up Arena
 2. De Friends For Live Trial lidkaart kan worden opgeladen met een bedrag naar keuze ofwel (a) online, via deze link, ofwel (b) met een bankkaart of cash aan de infobalie in de zaal. 
 3. Het saldo van de Friends For Live Trial lidkaart kan geraadpleegd worden ofwel (a) via de ‘Mijn Lidmaatschap’-omgeving van de Friends For Live website, ofwel (b) via deze link, ofwel (c) aan elke bar en foodstand in de Proximus Pop-Up Arena.  

 

Hoe lang geldig?  
 1. De lidkaart blijft geldig gedurende de duur van de Friends For Live Trial.
 2. Het bedrag op de kaart blijft op de kaart staan tot dit wordt verbruikt.
 3. Na afloop van de Friends For Live Trial, kan een terugbetaling worden aangevraagd via deze link. 

 

Levering  
 1. De lidkaart zal binnen een redelijke termijn na registratie per post worden verstuurd naar het door de deelnemer opgegeven postadres. 
 2. Be•at stelt alles in het werk om de levering van de lidkaart zo spoedig mogelijk te laten verlopen, maar kan niet volledig garanderen dat een lid deze voor een gepland bezoek aan de Proximus Pop-Up Arena zal ontvangen.
 3. In het geval het lid de kaart niet heeft ontvangen en toch in de arena van de voordelen van Friends For Live wil gebruik maken, kan men contact opnemen met het Customer Experience

 

Verloren kaart 
 1. Bij een verloren kaart moet de kaarthouder zo snel mogelijk be•at contacteren. 
 2. Verloren kaarten worden geblokkeerd. Deelnemers kunnen een nieuwe kaart krijgen, ofwel bij hun eerstvolgende bezoek aan de Proximus Pop-Up Arena, ofwel per post. Het saldo wordt dan overgedragen naar de nieuwe kaart. Voor het verkrijgen van een nieuwe kaart wordt aan leden een kostprijs van € 2 aangerekend.

 

Close App 

 1. De Close App, een mobiele app ontwikkeld door Close B.V. (P.E. Tegel- bergplein 4, 1019 TA Amsterdam, Nederland) is een essentieel onderdeel van een deelname aan de Friends For Live Trial. De Close App is de enige manier om toegang te krijgen tot pre-sales en ticket deals. Verder wordt via deze mobiele app relevante informatie aan leden gestuurd over de evenementen die het lid in de Proximus Pop-Up Arena bijwoont en daaraan gekoppelde voordelen. De app is de enige manier om deze informatie te krijgen.
 2. Alle Friends For Live Trial deelnemers krijgen toegang tot de Close App. Om toegang tot de Friends For Live Trial te geven, wordt overeenkomstig ons privacybeleid bij inschrijving het mobiele telefoonnummer van het lid opgevraagd en met Close B.V. gedeeld. 
 3. Na afloop van de Friends For Live Trial worden de gegevens van het lid binnen 90 dagen uit de Friends For Live omgeving van Close App gewist.
 4. Indien het lid geen gebruik wenst te maken van de Close App kan men steeds de Friends For Live omgeving en/of de Close app van de smartphone verwijderen.

 

Voordelen

Fast-lane 
 1. Met de Friends For Live Trial lidkaart kunnen deelnemers samen met maximaal 3 extra gasten gebruik maken van de Fast-Lane van de Proximus Pop-Up Arena. 
 2. De extra gasten hoeven niet over een geldige lidkaart te beschikken, maar wel over een geldig toegangsticket.
 3. Bij de fast-lane ingang aan de Proximus Pop-Up Arena zal een toegewezen Friends For Live greeter eerst de lidkaart van de deelnemer Pas wanneer deze geldig is, wordt het ticket gecontroleerd. 
 4. Wanneer de deelnemer gasten met zich meebrengt langs de fast-lane, moet de deelnemer op het moment van controle van de lidkaart deze persoonlijk aan de greeter kunnen aanwijzen. 
 5. Bij gebruik van de fast-lane moeten gasten te allen tijde worden vergezeld van de Friends For Live Trial deelnemer. In geen geval kan van de fast-lane gebruik gemaakt worden zonder directe aanwezigheid van het lid. 
 6. Gasten blijven vast gedurende de duur van het evenement. In geen geval kan een lid met meer dan 3 verschillende gasten gebruik maken van de fast-lane tijdens een evenement.
 7. Indien de lidkaart niet geldig is, wordt gebruik van de fast-lane geweigerd en zal de bezoeker zich met zijn geldig toegangsticket kunnen aanbieden aan de andere publieksingangen van de Proximus Pop-Up Arena.

 

Friends For Live Lounge 
 1. Met de Friends For Live Trial lidkaart kunnen deelnemers samen met maximaal 3 extra gasten een afgesloten zone in de zaal betreden: de Friends For Live Lounge. In deze Lounge kunnen leden in alle comfort genieten van hun aangekochte drankjes en snack van bij de opening van de deuren tot een halfuur na het einde van het concert. 
 2. De extra gasten hoeven niet over een geldige lidkaart te beschikken.
 3. Bij de Lounge ingang zal een Friends For Live medewerker de lidkaart van de deelnemer scannen en het aantal gasten die de deelnemer vergezellen controleren.
 4. Wanneer de deelnemer gasten met zich meebrengt in de Lounge, moet de deelnemer op het moment van controle van de lidkaart deze persoonlijk aan de Friends For Live medewerker kunnen aanwijzen.
 5. Bij toegang tot de Lounge moeten gasten te allen tijde worden vergezeld van de Friends For Live Trial deelnemer. In geen geval kan een gast toegang krijgen tot de Lounge zonder directe aanwezigheid van het lid.
 6. Gasten blijven vast gedurende de duur van het evenement. In geen geval kan een lid met meer dan 3 verschillende gasten gebruik maken van de Lounge tijdens een evenement.
 7. Indien de lidkaart niet geldig is, wordt toegang tot de Lounge geweigerd.

 

Food & Beverage Deals 
 1. De Friends For Live Trial lidkaart geeft een deelnemer recht op volgende Food & Beverage Deals: (a) 10% korting op drankjes gekocht aan één van de bars in de Proximus Pop-Up Arena en (b) andere, aanvullende kortingen of acties die via de Close App worden gecommuniceerd aan de deelnemer. 
 2. Om een Food & Beverage Deal te verkrijgen moet een deelnemer in eigen naam de geldige Friends For Live Trial lidkaart aanbieden bij de kassa. 
 3. Een Food & Beverage Deal kan enkel verkregen worden indien de lidkaart gebruikt wordt als betaalmiddel en deze over een toereikend saldo beschikt. 
 4. Be•at kan te allen tijde acties, kortingen en aanbiedingen wijzigen of stopzetten. 

 

Presales 
 1. Friends For Live Trial deelnemers kunnen via de Close App uitgenodigd worden voor deelname aan exclusieve pre-sales op het ticketplatform van Tele Ticket Service en Ticketmaster. 
 2. Deze pre-sale links zijn persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met derden. 

 

Ticket deals & gratis tickets 
 1. Friends For Live Trial deelnemers krijgen persoonlijke codes die toegang geven tot exclusieve ticketacties bij Tele Ticket Service voor evenementen in de zalen van be•at. 
 2. De codes zijn beschikbaar in de ‘Mijn Lidmaatschap’-omgeving van de Friends For Live website en in de Close App. 
 3. Acties en actievoorwaarden worden steeds kenbaar gemaakt via de Close App.  
 4. Toegangscodes zijn persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met derden. 

 

VIP deals 
 1. Friends For Live Trial deelnemers krijgen een persoonlijke couponcode die een korting van €10 geeft op maximaal 6 be•at VIP-arrangementen op evenementen in de Proximus Pop-Up Arena in 2022. Per evenement kunnen maximaal 4 arrangementen aan korting worden aangekocht.
 2. VIP-arrangementen zijn verkrijgbaar via de website van de Proximus Pop-Up Arena.
 3. Couponcodes zijn persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met derden. 

 

Misbruik 

 1. De Friends For Live Trial lidkaart is op naam en kan niet worden doorgegeven of doorverkocht. Doorgegeven en doorverkochte kaarten kunnen te allen tijde worden geblokkeerd door be•at.
 2. Be•at heeft het recht om een deelnemer van de Friends For Live Trial uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen. 
 3. Be•at kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd gsm-nummer, e-mail- of postadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.
 4. Be•at heeft het recht om een deelnemer van de Friends For Live Trial uit te sluiten indien misbruik van de aan deelnemer toegekende voordelen wordt ontdekt.