Privacyverklaring

 

Beknopte privacyverklaring 

Wie zijn wij? 

Friends For Live is een loyaliteitsprogramma van Antwerps Sportpaleis nv (be•at). Antwerps Sportpaleis nv, Tele Ticket Service nv, Goed voor Alles bvba en P.S.E.-Belgium nv zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Dit houdt in dat uw gegevens gedeeld worden tussen de vier vennootschappen 

 

Op welke wijze verzamelen wij uw persoonsgegevens? 

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren: 

 • Rechtstreeks van u: de gegevens die u verschaft bij registratie van uw account bij Tele Ticket Service, de aankoop van uw lidmaatschap van Friends For Live en elk telefonisch of e-mail contact tussen u en ons (bv. Customer Experience Center).
 • Via het gebruik van onze websites en apps:
 • Friends For Live maakt gebruik van cookies om de website correct te laten functioneren, het gebruik van de site anoniem te meten en te analyseren.
 • Om de best mogelijke online ervaring te bezorgen, afgestemd op uw profiel, worden data in verband met het gebruik van de website verzameld en geanalyseerd met behulp van een tracking cookie.
 • Close App, de mobiele app waar alle Friends For Live leden toegang toe krijgen, verzamelt uw gegevens om u voordelen te bezorgen waar u als lid recht op hebt. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om u ten alle tijden relevante informatie over uw lidmaatschap te geven. 

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens? 

Wij gebruiken uw gegevens om uw registratie voor Friends For Live correct te verwerken, uw lidkaart te personaliseren en te verzenden, en u de voordelen waar u als lid recht op heeft toe te kennen. Daarnaast houden we u graag op de hoogte van voordelen en informatie met betrekking tot uw lidmaatschap via de Close App.   

 

Uw recht van toegang en controle op uw persoonsgegevens 

U beschikt over een recht van inzage van uw gegevens, het recht om deze te verbeteren, een recht op vergetelheid, op beperking van de verwerking, een recht op overdraagbaarheid van de gegevens, u kunt bezwaar uitoefenen tegen de verwerking, en u hebt het recht om niet te worden onderworpen aan besluiten gebaseerd op geautomatiseerde verwerking. 

 

 

 

Uitgebreide privacyverklaring 

Antwerps Sportpaleis nv (be•at) hecht het grootste belang aan uw vertrouwen. Dit geldt ook voor de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Huidige privacyverklaring beoogt u daarover in detail te informeren. 

 

 1. Wie zijn wij?

Antwerps Sportpaleis nv (hierna be•at) heeft voor haar frequente bezoekers een (betalend) loyaliteitsprogramma, Friends For Live. Hiervoor werkt zij samen met Tele Ticket Service nv. U verstrekt uw gegevens aan Tele Ticket Service nv, die deze gegevens deelt met be•at. Om een lidmaatschap te verkrijgen, dienen gebruikers zich immers aan te melden of te registreren bij Tele Ticket Service.  

Antwerps Sportpaleis nv, Tele Ticket Service nv, Goed voor Alles bvba en P.S.E.-Belgium nv zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Dit betekent dat de persoonsgegevens die u verstrekt gedeeld worden tussen deze vennootschappen. 

U kunt uw rechten uitoefenen ten aanzien van elk van deze vennootschappen. 

 

 1. Op welke wijze verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren. 

 

1) Rechtstreeks van u 

Bij inschrijving voor Friends For Live meldt u zich aan met een Tele Ticket Service account. Indien u nog niet over een account beschikt, registreert u zich eerst via de website met een Tele Ticket Service account. Het gaat hier om gegevens die u in de eerste plaats zelf rechtstreeks aan Tele Ticket Service nv verstrekt. Na succesvolle aanmelding of registratie worden deze gegevens meteen gedeeld met be•at.  

Verder houdt be•at gegevens bij van aankopen gerelateerd aan uw lidmaatschap, gebruik van uw lidkaart, gebruik van de Close App, contactname per mail of telefoon, of welk contact tussen ons en u dan ook. 

 

2) Via het gebruik van onze website 

Wanneer u de website van Friends For Live bezoekt, dan kunt u anoniem over de website surfen en hebt u toegang tot informatie zonder dat uw identiteit bekend wordt. 

De Friends For Live website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die door de webserver wordt verzonden naar uw browser en die alleen kan worden gelezen door de server die de gegevens aan u heeft doorgegeven. De cookie doet dienst als uw identificatiekaart: uw wachtwoorden, uw lidmaatschapsbundel en voorkeuren worden erin vastgelegd. Sommige cookies zijn essentieel om deze website correct te laten functioneren, andere maken het mogelijk om het gebruik van de site anoniem te meten en te analyseren. 

 

3) Via de Close App 

Als lid van Friends For Live krijgt u toegang tot een persoonlijke Friends For Live omgeving in Close app. Bij het gebruik van deze mobiele app worden uw gedrag in de app (bv. clicks, openen van berichten), antwoorden op surveyvragen en andere gebruiksgegevens verzameld. Op deze manier krijgt u relevante informatie over uw lidmaatschap, evenementen die u aangeeft bij te wonen en toegang tot voordelen waar u als lid recht op hebt.  

 

4) Via uw contactless lidkaart 

Uw Friends For Live lidkaart is naast toegangspas tot de fast-lanes en lounges ook een contactless betaalkaart die in de zalen van be•at gebruikt kan worden om aan foodstanden en bars aankopen te doen. Bij inschrijving wordt uw kaart automatisch aangemaakt, gepersonaliseerd en verzonden. Via onze scanning- en kassasystemen registreren we uw consumptiegedrag om het aanbod van dranken en snacks alsook het loyaltyprogramma zelf te optimaliseren.  

 

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Het gaat om volgende gegevens: 

 • Persoonlijke contactgegevens: naam, geboortedatum, adres, gsm-nummer, e-mail, paswoord, land, taal. Dit zijn de gegevens die u ons zelf verstrekt bij registratie voor Friends For Live. 
 • Betalings- en facturatiegegevens: deze gegevens worden opgeslagen om uw aankoop van een betalend Friends For Live lidmaatschap te kunnen verwerken. 
 • Wanneer u content van onze website deelt op social media, bv. Facebook. 
 • Informatie over het gebruik van website en e-mails. Deze informatie wordt enerzijds anoniem gebruikt voor analysedoeleinden, anderzijds combineren we deze informatie met uw aankoopgeschiedenis bij Tele Ticket Service om u de meest relevante evenementen aan te bieden. (=profiling) 
 • Uw aankopen in de zaal die betaald werden met uw Friends For Live lidkaart kunnen worden gelinkt aan uw profiel om het aanbod van Friends For Live alsook het aanbod aan drankjes en snacks in alle zalen van be•at te optimaliseren.  
 • Uw gedrag in de Close App zoals antwoorden op vragen, clicks, openen berichten, aan welke chats u deelneemt, of u foto’s neemt, of u foto’s verstuurt, of uw berichten naar anderen stuurt. Uw locatie kan getraceerd worden door de app enkel indien u dit uitdrukkelijk toestaat.  

 

 1. Rechtmatigheid van de verwerking

Een verwerking van persoonsgegevens kan rechtmatig zijn op basis van verschillende gronden. 

 

Toestemming

U geeft uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden; bijvoorbeeld een toestemming om nieuwsbrieven toe te sturen of om gegevens aan bepaalde derde partijen te verstrekken. 

In het geval van min-13-jarigen dient deze toestemming door een persoon met ouderlijk gezag te worden gegeven. 

U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken, zo bijvoorbeeld door u uit te schrijven. 

 

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u zich heeft geregistreerd voor een Friends For Live lidmaatschap, dient vanzelfsprekend een bepaalde verwerking van persoonsgegevens te worden doorgevoerd met het oog op de afhandeling van deze transactie en de levering van alle voordelen waar u als lid recht op heeft.  

 

Wettelijke verplichting

Bepaalde verwerking van persoonsgegevens moet worden uitgevoerd met het oog op het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zo bijvoorbeeld boekhoudkundige verplichtingen.

 

 1. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Afhandeling van uw inschrijving voor Friends For Live

Bij inschrijving voor het Friends For Live programma, worden uw persoonsgegevens verwerkt om uw registratie en mogelijke aankoop en betaling te verwerken. Na afloop of opzegging van een lidmaatschap worden uw gegevens met betrekking tot Friends For Live nog 90 dagen bijgehouden in onze databank alvorens geanonimiseerd te worden.  

 

Personalisatie en verzending van uw lidkaart

Als Friends For Live lid krijgt u een gepersonaliseerde lidkaart. Be•at maakt hiervoor gebruik van de diensten van StarNet nv (Zandstraat 4, 9100 Sint-Niklaas). Wij bezorgen hen uw naam, lidnummer en vervaldatum van uw lidmaatschap. Na personalisatie wordt uw lidkaart aan ons overgedragen en zullen uw gegevens bij StarNet worden gewist.  

 

Toekennen van voordelen in de zaal via uw lidkaart

Bij alle voordelen die worden toegekend in de zaal scannen wij uw lidkaart om te controleren of u over een geldig lidmaatschap beschikt en recht hebt op het aangeboden voordeel. Zo scannen wij uw lidkaart aan de fast lanes, aan de inkom van de lounges en aan de kassa’s van onze bars.  

 

Close App

Bij aankoop of deelname aan Friends For Live, het loyaliteitsprogramma, delen wij ter uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst, uw mobiele telefoonnummer met Close B.V. (P.E. Tegel- bergplein 4, 1019 TA Amsterdam, Nederland), zodat u toegang krijgt tot de Friends For Live omgeving in de Close app.  

 

Close B.V. en be•at zijn gezamenlijk verantwoordelijk, maar elk binnen hun eigen doelstellingen, voor uw naam, mobiel telefoonnummer, lidmaatschapsnummer, gebruikers ID en alle acties die u in de app onderneemt zoals clicks, antwoorden op vragen en enquêtes, het nemen van een foto (niet de foto zelf), het sturen van een bericht (niet het bericht zelf), open rates, click rates, uitkomsten van enquêtes, etc. Het verwerken van deze gegevens laat ons toe om u na inschrijving uit te nodigen de Close app te gebruiken, u toegang te verlenen tot een conversatie binnen de app, algemene informatie voor u beschikbaar te maken, u te laten deelnemen aan groeps-chats (enkel indien u dit zelf initieert), u gepersonaliseerde informatie en berichten te sturen met betrekking tot uw lidmaatschap en voordelen waar u recht op heeft, uw informatie te exporteren om onze communicatie via andere kanalen te personaliseren. Voor deze verwerkingen kan u uw rechten zowel uitoefenen bij be•at als bij Close B.V.  

 

Close B.V. is zelfstandig verantwoordelijke voor alle data die u in de Close App deelt buiten de Friends For Live omgeving. Het gaat onder meer over accountinformatie (bv. door u ingestelde nickname en door u ingesteld telefoonnummer), app installatienummer, functionele gegevens (bv. error logs), uw adresboek (indien u dit toestaat) en andere gegevens met betrekking tot het gebruik van de app. Close B.V. verzamelt deze gegevens om de app correct te laten functioneren, u in staat te stellen vrienden uit te nodigen in een groepschat en om het gebruik van de Close app te analyseren. Voor al deze verwerkingen kunt u uw rechten enkel uitoefenen bij Close B.V. Voor meer info verwijzen we graag naar hun privacybeleid. Indien u vragen of opmerkingen hebt in verband met dit privacybeleid, kan u contact opnemen per e-mail: privacy@thecloseapp.com. 

Bij einde of opzegging van uw lidmaatschap worden uw gegevens met betrekking tot Friends For Live uit de Close App verwijderd. Voor alle andere gegevens waarvoor Antwerps Sportpaleis niet gezamenlijk verantwoordelijk is, kan de gebruiker steeds beroep doen op het recht vergeten te worden bij Close App. Hiervoor verwijzen we naar het privacybeleid van Close B.V.  

 

Marktonderzoek

Aan de hand van uw gegevens kan ook een tevredenheidsonderzoek of een marktonderzoek worden georganiseerd. U kunt uiteraard kiezen om hieraan niet deel te nemen. 

 

Profiling

Be•at maakt een combinatie van de door u verschafte gegevens in combinatie met het gebruik van haar sites om u een optimale surfervaring aan te bieden enerzijds. Anderzijds om u op de hoogte te houden van een aanbod op uw maat via de Close App. 

 

Doorgifte aan derde partijen

Wij kunnen uw gegevens delen met onze externe dienstverleners in de mate dat dit noodzakelijk is opdat zij hun diensten aan ons kunnen verlenen. Wij sluiten in dit geval met hen een overeenkomst af om de conformiteit met de GDPR (General Data Protection Regulation) te verzekeren. 

 

Nagaan wettigheid van verrichtingen

Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt met het oog op het vermijden of opsporen van misdrijven, zo bijvoorbeeld doorverkoop van tickets op de zwarte markt, fraude inzake elektronische betalingen, schending van intellectuele eigendom, of andere misdrijven. 

 

 1. Uw recht van toegang en controle op uw persoonsgegevens

U beschikt over een aantal rechten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens. Om deze rechten uit te oefenen, stuurt u een mail naar privacy@beatvenues.be. Binnen de maand wordt uw verzoek behandeld. Indien op uw verzoek niet kan worden ingegaan, zal be•at u de redenen daarvan meedelen. 

 

Recht van inzage

U hebt het recht om de door u verstrekte gegevens in te kijken en uw voorkeuren te beheren, zo bijvoorbeeld inzake mailing. 

Recht op correctie of wissing

U hebt het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren of gegevens te laten wissen. Indien uw gegevens met uw toestemming aan derden werden bezorgd, zullen deze derden eveneens worden verzocht de gevraagde aanpassingen door te voeren. U zult daarover worden geïnformeerd. 

 

Recht op vergetelheid

U hebt het recht te vragen om ‘vergeten te worden’ en te worden verwijderd uit de database. In sommige gevallen kan deze vraag geweigerd worden, bijvoorbeeld wanneer de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of omwille van andere wetgeving (bv. voldoen aan fiscale regelgeving). Indien uw gegevens aan derde partijen zijn verstrekt, zal uw verzoek tot vergetelheid ook aan deze derden worden overgemaakt. U wordt daarover geïnformeerd. 

 

Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens die wordt gedaan op basis van de gerechtvaardigde belangen van Tele Ticket Service, be•at of andere gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. U kunt tevens bezwaar laten gelden tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing, met inbegrip van profilering. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, wettelijk is toegestaan of uw uitdrukkelijke toestemming heeft. Indien een dergelijk besluit tussenkomt hebt u het recht uw standpunt daarover kenbaar te maken, dit besluit aan te vechten of hiervoor een menselijke tussenkomst te eisen van be•at. 

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om verstrekte persoonsgegevens te laten overdragen naar een andere verwerker in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm.
 

Recht om klacht in te dienen bij de toezichthouder

Indien u bepaalde klachten hebt inzake het privacybeleid van Friends For Live, dan kunt u zich wenden tot de toezichthouder (Belgische Gegevens Beschermings Autoriteit). 

 

 1. Bewaartermijn van de gegevens

Friends For Live heeft de bewaartermijn van haar ledengegevens in het algemeen bepaald op 3 maanden. Deze termijn is ingegeven vanuit praktische overwegingen zoals de gebruiksvriendelijkheid voor de klant. Na 3 maanden zullen uw gegevens automatisch geanonimiseerd worden.  

 

 1. Beveiliging van gegevens

Be•at doet al het mogelijke om haar leden te beschermen tegen onrechtmatige toegang tot of onrechtmatige aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van de gegevens in haar bezit. Daartoe worden onder meer volgende beveiligingsmaatregelen aangewend: 

 • Interne bestanden worden opgeslagen op een locatie waar (enkel) die personen aan kunnen die deze bestanden nodig hebben in het kader van verwerkingen.  
 • De interne applicaties zijn voorzien van een gepersonaliseerde login en paswoord. Indien deze applicaties via een externe weg geconsulteerd worden, dan is nog een extra username en paswoord nodig. 
 • Externe toegang tot de applicaties is altijd via een beveiligde url (https). 
 • Firewalls beschermen onze interne netwerken tegen externe toegang. 
 • Alle interne systemen zijn of worden voorzien van de nodige EndPoint Protectie (Antivirus/Antimalware/….). 
 • De wachtwoorden van alle gebruikers worden versleuteld opgeslagen. 
 • In het geval er data wordt uitgewisseld voor testdoeleinden zullen bepaalde gegevens worden gepseudonimiseerd en geanonimiseerd (bv. naam, e-mailadres). 
 • Een grondig uitgewerkt intern privacybeleid 
 • Het afsluiten van overeenkomsten met derde partijen die toegang hebben tot de database met het oog op het verzekeren van de conformiteit met de GDPR. 

 

 1. Doorgifte van gegevens aan derde landen

Gegevens worden enkel doorgegeven binnen de EU via de partners waar be•at mee samenwerkt. 

 

 1. Aanpassingen aan het Privacybeleid

Bij wijzigingen aan huidig privacybeleid stellen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. De nieuwste versie is steeds raadpleegbaar op www.friendsforlive.be, zodat deze door u kan worden geraadpleegd. 

 

 1. Contactname

De algemene gegevens van Friends For Live zijn beschikbaar op de website. Indien u vragen of opmerkingen hebt in verband met ons privacybeleid, kunt u best een mail sturen naar privacy@beatvenues.be. Deze mail komt terecht bij het DPO-team van be•at. Wij zullen uw vraag in elk geval binnen de maand beantwoorden.